To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO- 17 marca 2016 r.
już niedostępne -
  DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO- 23 marca 2016 r.
już niedostępne -


Podczas trwania spotkania Doradca ds. funduszy unijnych odpowie na pytania:


1. Jakie są zasady uczestnictwa w naborze z działania 2.5,

2. Jakie możliwości daje Nowa Perspektywa Finansowa (w szczególności RPO woj. świętokrzyskiego) dla przedsiębiorców,

3. Jak wygląda procedura aplikowania o środki unijne,

4. Jakie przedsięwzięcia będą traktowane priorytetowo,

5. Kiedy zostaną ogłoszone konkursy na poszczególne działania.


Podczas trwania webinarium do Państwa dyspozycji będzie dodatkowy ekspert, który odpowie na pytania związane z tematyką spotkania. Pod koniec spotkania będzie przewidziany czas na rozmowę z Osobą Prowadzącą Webcast.

Program szkolenia:

1.Wstęp - logika funduszy pomocowych w Polsce (krótka charakterystyka: programów, sektorów wsparcia, beneficjentów).

3. Programy pomocowe dostępne w woj. świętokrzyskim

4. RPO Świętokrzyskie - omówienie rodzajów wsparcia i grup, których poszczególne dotacje dotyczą.

5. RPO Świętokrzyskie 2.5 - szczegółowe omówienie naboru.

6. Pytania / odpowiedzi.


Forma szkolenia:

Webinarium: jest rodzajem konferencji online, którą będą mogli Państwo wysłuchać (oraz zadawać pytania) w dogodnym dla Państwa miejscu 17 i 23 marca 2016 r. Czas trwania spotkania to jedna godzina.

Zdobyta wiedza pozwoli na odpowiedzenie na własne pytanie: Czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na otrzymanie wsparcia i w jakim zakresie.

Osoby prowadzące:

Główny prowadzący- Bartosz Kowalik - Ekspert z zakresu pozyskiwania środków finansowych dla różnych beneficjentów (min. przedsiębiorstwa MŚP, JST, NGO) w ramach Funduszów Europejskich w latach 2007-2013, funduszów przedakcesyjnych oraz wielu innych (min. środki budżetowe). Założyciel firmy doradczej Ascend Consulting (od 2009r.). Wieloletni doradca biznesowy, trener biznesu i wykładowca szkoleń, min. zakresu funduszy unijnych. Akredytowany ekspert LAWP do działania 1,7 w trzech specjalizacjach (m. in. pozyskiwanie funduszy na rozwój). Z biznesem związany od 2000r., pełnił funkcje zarządzające i kierownicze w kilku przedsiębiorstwach MŚP. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA) ze specjalności Zarządzanie i Marketing. Członek międzynarodowej organizacji International Project Management Asosiation .

Zespół Ascend Consulting:Karina Sobieszek, Małgorzata Rusek i Magda Smoląg.


Termin:

17 marca 2016 r. Godziny:10.00-11.00

23 marca 2016 r. Godziny: 17.00-18.00


Grupa odbiorcza:

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z funduszów unijnych zwłaszcza przedsiębiorstwa MŚP z woj. świętokrzyskiego.

Cena szkolenia: bezpłatne

Termin zgłoszenia udziału:

webinarium 17 marca 2016 r. do godz.10:00

webinarium 23 marca 2016 r. do godz. 17:00Kontakt w sprawie szkolenia:

Karina Sobieszek

Specjalista ds. szkoleń

tel: 530517489
e-mail: karina@ascendconsulting.pl

Zobacz również:

szkolenia